Dâm nữ Eimi Fukada chịch nhau cùng hai hòn dái to nhất japan, lại thấy xe Bình lao đi vùn vụt. Chàng cố gọi, xem phim sex xnxx hay nhưng Bình không nghe thấy. Bởi vậy chàng lại đành quay về. Hôm qua chàng cũng có ghé vô con hẻm của ông già nọ và được người lối xóm cho biết có cảnh sát tới xét nhà tối hôm đó. Ngoài ra không ai biết gì hơn nữa. Điều đó lại càng làm chàng nóng lòng muốn biết kết quả việc khám xét nhà của Bình hơn nữa. Nhưng bây giờ phải làm sao đây. Trong lòng chàng nóng như lửa đốt, chàng không còn biết phải…