Cô ấy quay lại ôm lấy tôi hôn hít, nút lưỡi một hồi rồi buông ra quay lại bàn trang điểm đánh lại nhan sắc. Công nhận người phụ nữ lúc này đẹp thật, ngồi trần truồng không mặc gì cả. cơ thể của cô ấy. Ngồi bôi phấn nhìn đẹp quá, tôi đứng sau đưa tay ra trước bóp vú se se đầu vú. Nhìn hình ảnh trong gương mới tuyệt làm sao.