Tên cướp dâm dục đụ nữ điệp viên dáng ngon Bai Jingjing, tên cướp ra vào cửa mình nữ công an nhịp nhàng theo động tác của tay nữ công an sục cặc tên cướp. May quá, tên cướp vẫn khoái lạc. Giá như tên cướp không ôm nữ công an, hay không có nó nằm ở đó, xem phim sex beeg nhau không che dưới hầm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nó khác như thế nào nữ công an không dám biết, nhưng có lẽ riêng nữ công an, nữ công an sẽ gào thét thật lớn vì lần đầu tiên nữ công an được đàn tên cướp chiếu cố. tên cướp và nữ công an làm nhau như thế một lúc khá lâu, bỗng toàn thân nữ công an tê tái, các mạch máu rung động. Từ trong xa…